За проекта

„Визуализирайки сакралното: регистър на академични художници, зографи и резбари, работили в църквите на София (1878–1944)“ е проект на Института за изследване на изкуствата, осъществен с финансовата подкрепа на Столична програма „Култура“ – 2021. В своя първи етап по проекта е изграден дигитален регистър, предоставящ систематизирана информация за академични художници, зографи и резбари, работили в църквите, намиращи се на територията на съвременния град София в периода от Освобождението до средата на ХХ век. Вторият компонент на платформата е дигитална библиотека, организирана около темата за християнската култура в България от периода.

Информацията, събрана благодарение на проекта, чрез дигиталния си формат дава възможност изследователи, ученици, студенти и любители на изкуството да се запознаят отблизо с историята на църковното изкуство на столицата от първата половина на ХХ век. Платформата е разработена с възможности за допълването на базата от данни с нови текстове и изображения.

Институтът за изследване на изкуствата при Българска академия на науките е единствената специализирана научноизследователска институция в България за разработки в областта на античната, средновековната и съвременната художествена култура. Научната проблематика е фокусирана както върху събирането и съхраняването на информационни материали, така и върху анализа на художествени явления, свързани с многовековното българско наследство и неговата специфична роля в конструирането на европейската култура.

За екипа

гл. ас. д-р Дарина Бойкина

изкуствовед

Институт за изследване на изкуствата при БАН

dboykina@gmail.com

гл. ас. д-р Веселина Йончева

изкуствовед

Институт за изследване на изкуствата при БАН

vesselina.yontcheva@gmail.com

коректор: Тереза Бачева
превод: Атанас Игов
лого дизайн: Даниел Нечев
уеб дизайн и разработка: Ем Джи Лаб ЕООД
seo: SEOble Ltd.

Нагоре