Резбари

Алекси Мирчев

Последна редакция: 25.11.2021

Основна информация

Роден: 1835 г. (село Осой, Северна Македония)

Починал: 1906 г. (Крушево, Северна Македония)

Дърворезба в софийските църкви

  • 1893 – църква „Св. прор. Илия“, кв. Княжево – иконостас;

Състояние на проучванията

Творческата дейност на Алекси Мирчев е сравнително слабо проучена. А. Василиев публикува информация за резбаря през 1965 г.1Василиев 1965: 254-255., а по-новите изследвания се придържат към казаното от него2Ќорнаков 1986: 190..

Биография

Алекси Мирчев е роден през 1835 г. в село Осой. Син е на Мирче Деспотов, потомък на резбарски род от Осой. Алекси е учил резбарство от баща си, а след неговата кончина се преселил в София заедно със синовете си3Василиев 1965: 254; Ќорнаков 1986: 190..

Умира през 1906 г. в Крушево4Василиев 1965: 255; Ќорнаков 1986: 190..

Дърворезба в софийските църкви

Иконостасът в църквата „Пр. Илия“, кв. Княжево, е единствената позната творба на Алекси Мирчев, която се намира на територията на София5За църквата виж Василиев 1965: 255; Ќорнаков 1986: 190; Тодоров 2004; Йончева 2020: 305-314.. Според А. Василиев той е работил иконостаса заедно със сина си Нестор6Василиев 1965: 255.. От дарителските надписи върху царските двери е известно, че иконостасът е изработен през 1893 г., когато е осветена църквата7Тодоров 2004; Йончева 2020: 305.. А. Василиев отбелязва, че Нестор Алексиев е изработил архиерейския трон в същата църква. Сведенията за храмовете в София, които се съхраняват в библиотеката на Софийска митрополия, обаче дават друга информация. Според този документален източник архиерейският трон и киворият над св. престол са изработени през 1893 г. от „резбаря Филип от Дебърско, Галичник“8Сведения 1951.. По всяка вероятност става дума за дебърския резбар Филип Иванов Филипов.

Дарина Бойкина

Библиография

Литература

Василиев 1965: Василиев, А. Български възрожденски майстори. С., 1965.

Йончева 2020: Йончева, В. Живопис в храмовете, изградени от Освобождението до 1941 г. на територията на съвременния град София (дисертация, Институт за изследване на изкуствата – БАН). С., 2020.

Ќорнаков 1986: Ќорнаков, Д. Творештвото на миjачките резбари на балканот от краjот на XVIII и XIX век. Прилеп, 1986.

Сведения 1951: Сведения за храмовете в София (ръкопис). С., 1951.

Тодоров 2004: Тодоров, Г. Храмът „Св. Пророк Илия“ в Княжево.

Вижте също

Генчо Петров

Резбари

Иван Филипов

Резбари

Филип Иванов Филипов

Резбари

Петър Йосифов Филипов

Резбари

Нагоре